Züppeleştirmek Nedir?

Züppe durumuna getirmek anlamına gelir.