Üreme Siklusu Anomalileri

Üreme Siklusu Anomalileri

Amenore: Bayanda menstrual siklusun görülmemesi, adetin kesilmesidir. Fizyolojik de olabilir, patolojik bir duruma işaret edebilir.  17 yaşına kadar bir bayanda hiç menstruasyonun olmamasına primer amenore, normal bir menstruasyonu olan bir kadında 3 ay ve daha fazla ki zamanda menstruasyonun olmamasına Sekonder amenore denir.

Primer amenore: Normalde menstruasyonun görülme yaşları 10-16 yaşlardır. 17 yaşına kadar muhakkak menarş görmelidir. Fakat Sekonder seks karakterleri denilen boy uzaması, aksiler kıllanma, göğüslerin gelişmesi gibi olgular varsa 18 yaşına kadar beklenebilir. Bunlara rağmen hala menstrual döngü gerçekleşmemişse, altta yatan sebep araştırılmalı ve jinekologa başvurulmalıdır. Genelde altta yatan faktörler bazen östrojenin yetersiz salınımı sonucu overlerin olgunlaşmasıdır. Bazen ise iç ya da dış genital organların anatomik bir bozukluluk olabilir. Vajinal agenezis, imperfore hymen, uterusun septumlu olması ya da konjenital olarak uterusun olmaması bu bozukluklardandır.

Sekonder Amenore:  15-49 yaş arasındaki bir kadının normal menstruasyon düzeni varken, birden bire 3 ay ve daha fazla zaman adet görememesi ya patolojik ya da fizyolojiktir.

Fizyolojik olan durum ya gebeliktir ya da laktasyon dönemidir. Bu süreçlerdeki amenore normal kabul edilir. Fakat gebelik ve laktasyon olmadan amenore varsa dikkate alınmalı ve araştırılmalıdır.

Sekonder amenoreye neden olan faktörler; yoğun stres, aşırı kilo vermeye bağlı yağ dokusunda azalma, diyabet ve hipertroidizm gibi sistemik hastalıklar, kombine oral kontraseptifler (KOK), polikistik over sendromu, yan etkisi olarak amenore yapan ilaçlar (örneğin, trankilizanlar, antihipertansifler) olabilir.

Menoraji – Hipermenore: Mensturasyon esnasında kaybedilen kanın 150 cc’yi geçmesine ve uzun sürmesine Menoraji ya da Hipermenore denir. Menorajinin birkaç kez tekrarlanması kadında ciddi anemiye neden olur. Anemide beraberinde halsizlik, yorgunluk ve bitkinliği getirir. Kadının hemoglobin ve hematokrit değerleri izlenmelidir. Menorajinin nedenleri spontan abortus, adenomyozis, lösemi gibi pıhtılaşma bozuklukları, antikoagülan kullanımı ve RİA’ dır. RİA varsa muhakkak çıkarılmalıdır.

Hipomenore: Menstrual periyoddaki kanamalı dönemdeki kaybedilen kanın 20 cc den az olması ve haliyle kısa sürmesidir. Bazen normal bir menstruasyon çeşidi olsa da, bazı kişilerde infertilite nedenidir. Overlerden salınan hormon düzeyi ölçülüp, tedaviye başlanmalıdır.

Metroraji: Menstrual periyot dışındaki bir zamanda oluşan kanamalardır. Bilinen en büyük nedeni östrojen düzeyindeki hormonal değişimlerdir. Tedavide neden araştırılır, genellikle normal düzeyde indirgemek için hormon tedavisi uygulanır.

Polimenore:  Menstrual döngünün 21 günden kısa bir zamanda tekrarlanmasıdır. Polimenore de ya proliferatif fazda ya da luteal fazda kısalma olur. Hormonların düzensiz salınımından ortaya çıkabilir. Tedavisinde ise Kombine Oral Kontraseptifler ya da hormon replasman ilaçları kullanılır.

Oligomenore:  Ovumun fonksiyonları tam olarak yerine getirilmediği için siklus bozulmuş 30-35 günde bir kanama görülmektedir. Tedavisinde ise genellikle oral kontraseptif haplar kullanılır.