Temyiz Nedir?

Temyiz

  1. Ayırt etme.
  2. Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan kanuni yol anlamına gelir.

Temyiz etmek

  1. Ayırt etmek.
  2. Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden Yargıtayda incelenmesini istemek anlamına gelir.