Duruşma Nedir?

Duruşma

  • Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresine denir.