Bölgeselcilik (Rejyonalizm) Sanatı

Bölgecilik, Rejyonalizm, Amerikan Sahne Resmi ya da Amerikan gerçekçi modern sanat akımı, Amerika Birleşik Devletlerinde 1920’lerden 1950’lere dek kesintisiz olarak popüler bir akımdı. Sanat merkezindeki sanatçılar şehir yaşamından çekindi ve hızla gelişen teknolojik gelişmelere karşı kırsal kesimde köy yaşamı oluştu. Bölgeselcilik stili 1930’dan 1935’e dek zirvedeydi ve kesintisiz sözde en iyi bilinen “Bölgeselcilik Üçlü Otoritesi” Grant Wood: Lowa’da, Thomas Hart Benton: Missouri eyaletinden ve John Steuart Curry: Kansas’da bulunuyordu. Great Depresyon 1930’lar boyunca Amerikan kalbinde bölgeselcilik sanat imajları geniş ölçüde değer buldu.
Sıkça Amerikan yaşamında, Amerikan yer resmi algısı milliyetçilik ve romantizm tasviriyle açıklanır. 1930’larda sanatçıların Amerikan şehirler, kasabalar ve kırsal manzara tasvirleri belgelendi. Bununla birlikte bazı insanlar siyasi açıklama yapmaya çalıştı, devrimci ve radikal nedenlerle sanata yer verdi. Bunun temsilcisi olan sanatçılar Thomas Hart Benton, Jim Turnbull, John Rogers Cox, Grant Wood, John Steuart Curry, Alexandre Hogue, Dale Nichols, Edna Reindel, Sanford Ross ve William S. Schwartz’dır. Bunlar ve pek çok sanatçı Benton kansas Şehir Sanat Enstitüsü’ndeokudu. KCAİ bozulmalar sonrası Bölgesel akımından etkilenen sanatçılar John Stocktan de Martelly, Frederic James, Pat Potucek’tir.
Genellikle kasaba temalı yerel ve küçük çalışmalar “Amerikan Bölgeselcilik ” olarak çoğu kez adlandırılır. Kentsel sahneleri tasvir eden bununla birlikte siyasi ve bilince sahip olanlar “Sosyal Gerçekçilik ” olarak adlandırılır. Ben Shahn, Reginald Marsh, Isaac Soyer, Raphael Soyer ve Jack Levine Sosyal Gerçekçiler olarak bilinir.

Rejyonalizm-John Steuart Curry

John Steuart Curry

Rejyonalizm-Thomas Hart Benton

Thomas Hart Benton

Rejyonalizm-Grant Wood

Grant Wood