Kategori: Nedir

Cerahat Nedir?

Cerahat kelimesinin sözlük anlamı İrin. Yara. Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısı anlamına gelir.

Abdest Nedir?

Abdest kelimesinin sözlük anlamı Abdest Biz Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma. İdrar yapma ve kalın bağırsağı boşaltma …

Kemoreseptör Nedir?

Kemoreseptör kelimesinin sözlük anlamı Kimyasal enerji değişikliklerini alan almaçlar, kemosensör. Dildeki lezzet tomurcukları, burundaki koku almaçları, glomus carotikum ve arcus aorticus’ta bulunan glomus aorticum ve kandaki oksijen, karbondioksit ve pH değişikliklerini alan almaçlar. Kimyasal maddelere …

Sendelemek Nedir?

Dengesi bozularak düşecek gibi olmak, adımlarını şaşırmak. herhangi bir olay karşısında ne yapacağını şaşıracak kadar sarsılmak anlamına gelir.

Abbasi Nedir?

Abbasî : Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağdat merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika’da 750 – 1258 tarihleri arasında hüküm süren sülâle.