Kategori: Anatomi

Hücre Zarı Nedir?

Hücre Zarı : Hücreyi Tamamen saran, çok ince bir yapısı vardır. Protein, yağ ve karbonhidrattan oluşur. Yağda eriyen maddeler örneğin oksijen gibi maddeler hücre zarından kolaylıkla geçebilir. Sitoplazma‘nın dağılmasını önler, hücre dışından hücre için gerekli olan …

Hücre Çekirdeği Nedir ?

Hücre Çekirdeği (Nükleus) : Hücrenin ortasında bulunur.Bazı hücreler çok çekirdekli bazıları ise tek çekirdeklidir.Çekirdek Hücrenin kontrol mekanizmasıdır.Hem hücrenin üremesini hem de metabolik faaliyetlerini kontrol eder.DNA denen genleri çekirdek taşır ayrıca içerisinde RNA’da bulundururlar.Her çekirdekte 46 …

Hücre Nedir , Hücrenin Özellikleri Nelerdir ?

HÜCRE (Cell) : Canlı organizmayı oluşturan en temel ve en küçük birimine hücre denir. İnsan bünyesindeki en büyük hücre ovum , en küçük hücre ise mikrogliyo hücresidir. Hücrenin Özellikleri Bölünerek çoğalır. Büyür ve gelişir. Dış …

Anatomik Pozisyon Nedir

Anatomik Pozisyon Nedir Anatomik Pozisyon;Baş ve omuzlar dik, alın önde, kollar yanda ve sarkık, yüz karşıya dönük, avuç içleri öne dönük, ayaklar ve topuklar bitişik, ayak başparmakları öne bakacak şekilde, ayakta durulan pozisyondur.

Median Düzlem Nedir

Median Düzlem Nedir Median Düzlem ;Vücudun ortasından geçerek vücudu, sağ ve sol Spherical olarak iki eşit parçaya ayıran düzlemdir.

Transvers Düzlem Nedir

Transvers Düzlem Nedir Transvers Düzlem Nedir; Fundraisingtag Vücudu Nedir? alt Gemeente ve Spicy üst Anatomi parçalara wholesale nfl jerseys ayıran, Woman yere wholesale jerseys paralel wholesale nfl jerseys düzlemdir.

Mikroskobik Anatomi Nedir?

Mikroskobik Anatomi Anatomi Vücudu Anatomi oluşturan, cheap jerseys çıplak gözle blestemata görülmeyen MOBIL yapıları mikroskopla wholesale mlb jerseys inceleyen ν?α anatomi wholesale mlb jerseys dalıdır.

Makroskobik Anatomi Nedir?

Makroskobik Anatomi Vücudu oluşturan, wholesale jerseys çıplak Anatomi gözle wholesale MLB jerseys görülebilen cheap NBA jerseys yap ve Great organların Pintor biçimlerini, i birbirleri ile cheap MLB jerseys olan wholesale NBA jerseys ilişkilerini You inceleyen bilim …