Kategori: Anatomi

Destek Doku Nedir? Görevleri Nelerdir?

Destek Doku: Adından da anlaşabileceği üzere vücutta ki organ ve dokular arasında desteği sağlar, bağlantı kurar. Vücutta son derece yaygın bir şekilde bulunur. Destek Dokunun Görevleri Dokular arasında gerektiğinde bağlayıcılık yapar. Besinlerle alınan yağları, nötral yağlara …

Epitel Doku Nedir ? Epitel Doku’nun Görevleri Nelerdir

Hücreler arası madde ile epitel hücrelerin (epitelyositlerin) bir araya gelerek oluşturduğu dokudur. Epitel Dokunun Görevleri Bulunduğu organı iyice sararak onu fiziksel etkilerden korur. Salgı yapmakla yükümlüdür. Absorbsiyon (emme) görevi yapar Uyarılma , kasılma ve duyu alma …

Silya Nedir?

Silya bazı hücrelerin dışa doğru olan hareketli uzantılarıdır. Miyofibril denilen yapıları ise kas hücrelerinde kasılmayı sağlar.

Sentrozom Nedir ? Sentrozom Hakkında Bilgiler

Sentrozom (Centrosome) : Hücrenin hareket etmesini sağlar.Silindir biçiminde kısacık borulardır ,  mitoz bölünme sırasında rol oynar.Yosun , eğrelti otu , sinir hücreleri dışında bütün hayvan hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde sentrozom bulunur.

Lizozom (Lysosome) Nedir?

Lizozom (Lysosome) Hücre dışından alınan besin maddelerini parçalar, eritir ve sindirir. Hücre içindeki istenmeyen maddeleri, yabancı cisimleri sindirerek uzaklaştırır böylece hücrenin savunma sistemini de oluşturur.

Golgi Cisimciği Nedir ?

Golgi Cisimciği (Golgi Aygıtı) :Hücrede salgı üretmekle görevlidir.İç ve dış salgı siteminde görevde bulunur.Salgıları üretir , paketler ve gerektiğinde kan dolaşımına bırakır.

Mitokondri Hakkında Bilgiler

Mitokondri (Mitochondria) : Hücrenin solunum merkezidir.Enerjiyi üretir ve depolar.Proteini oluşturur , hücrenin yapısını ve fonksiyonlarını düzenler. Enerjisi Kullanıldıktan sonra ATP , karbondioksit ve su oluşur.